Huisregels en Algemene Voorwaarden

Me to We biedt haar lezers een forum aan waarop onderling gecommuniceerd kan worden over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Respect voor elkaar en elkaars mening moeten hierbij altijd voorop staan. Discussiëren en van mening verschillen mag, schelden en rellen niet. Me to We bewaakt de veiligheid en de privacy van haar gebruikers heeft dientengevolge community guidelines opgesteld, waaraan alle gebruikers van het forum zich dienen te houden. Worden deze regels geschonden, dan wordt het betreffende account geblokkeerd. Me to We behoudt zich het recht voor de regels naar eigen inzicht aan te passen.

1. Beheer
Het Me to We forum wordt beheerd door de community manager en de moderators. De beheerders behouden zich het recht voor bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar hun oordeel misdragen. Daarnaast kunnen beheerders te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig achten.

2.Registratie
Om je te registreren op het Me to We forum dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de community manager dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Verandering van e-mailadres dien je door te geven via hallo@me-to-we.nl.

3. Gebruikersplichten
De gebruiker neemt op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende posts gemaakt worden en men zich onthoudt van uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Daarnaast dient de gebruiker eventuele aanwijzingen van de beheerders op te volgen. Gebeurt dit niet, dan volgt een ban of een andere sanctie volgens het bansysteem.

4. Wat is niet toegestaan?
1. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haatzaaiend en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen jegens hun ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd is met de wet is dan wel iemand anders’ eer en/of goede naam aantast.

2. Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.
Dit is alleen toegestaan met expliciete instemming van de auteur/maken.

3. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal.
Het is niet toegestaan om (soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen. Ook berichten, foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

4. Reclame maken, spammen.
Spam is op geen enkele manier toegestaan. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Een URL mag alleen in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

5. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen.
Overtreding van deze regel resulteert in een permanente accountblock, zonder waarschuwing.

6. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal.
NAW* gegevens, e-mails, Skype-gesprekken, (oude) gebruikersnamen en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie zijn niet toegestaan op het Me to We forum. Ook mogen er geen telefoonnummers en e-mailadressen geplaatst worden. Deze zullen worden verwijderd.

7. Het aankondigen van zelfmoord en het vertonen van destructief gedrag.
Het aankondigen van zelfmoord en het vertonen van destructief gedrag is niet toegestaan. Ook het uiten van serieuze bedreigingen naar medegebruikers en/of beheerders is verboden. De beheerders behouden zich het recht voor om gebruikers die onrust veroorzaken te blokkeren.

8. Seksueel contact zoeken.
Als een account alleen wordt gebruikt voor het aangaan van seksuele contacten wordt deze direct permanent geblokkeerd. Het Me to We forum is geen datingsite.

9. Het bewust gebruiken van meerdere nicknames binnen één topic.
Bij ‘dubbelnicken’ wordt de tweede (alternatieve) nick wordt geblokkeerd. Al naar gelang de ernst van de situatie zal ook de hoofdnick geband worden.

10. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik. Me to We is geen medisch specialistisch platform. Ervaringen delen en adviezen geven mag, diagnoses stellen niet. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist. Ook het verwijzen of linken naar websites waarop geneesmiddelen, waarvoor je een doktersrecept nodig hebt, zonder recept zijn te verkrijgen is verboden.

11. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadplatforms).
Het ongeautoriseerd uitwisselen, dus het vragen naar en geven van links naar illegale downloads van e-books, muziek en films is niet toegestaan. Dit in overeenstemming met de richtlijnen van stichting Brein.

14. Onnodig quoten.
Quoten uit een reactie van een andere gebruiker moet een duidelijke functie hebben: verduidelijken op welke post (of op welk deel van een post) er gereageerd wordt. Het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan, want zorgt voor onnodig veel tekst en dubbelingen. Een bericht van een andere gebruiker kopiëren naar een ander topic is niet toegestaan. Het verwijzen naar een bericht in een ander topic door het plaatsen van een link mag wel.

15. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken, petities en oproepjes.
Het Me to We forum is een discussieplatform en geen vijver om te vissen naar deelnemers aan onderzoeken of programma’s. Gebruikers dienen hiermee dan ook niet te worden lastig gevallen.

16. Verwijderen van topics.
Persoonlijke discussies met aantoonbaar privacy-gevoelige kwesties worden alleen op verzoek van de topic-opener verwijderd. Me to We conformeert zich hiermee aan de ‘Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet’ van het College Bescherming Persoonsgegevens.

17. Verwijderen van openingsposts.
Bij herhaaldelijk verwijderen van de openingspost van een topic zonder duidelijke reden ontvangt de betreffende gebruiker een waarschuwing. Mocht hij/zij deze waarschuwing niet tot zich nemen zullen er conform de regels van het bansysteem stappen worden ondernomen.

18. Trollen en trollhunten.
Het aanmaken van topics met inhoud die niet waar is om bedoeld is om te provoceren is verboden, net als het openbaar beschuldigen van gebruikers van trollen zonder duidelijk aanwijsbare reden. Bij het vermoeden van trollen kan er melding worden gemaakt bij de beheerders via hallo@me-to-we.nl.

18. Bedreiging van Me to We medewerkers.
Bedreiging, agressie, geweld, intimidatie en provocerend gedrag tegen medewerkers van Me to We is verboden. Dit betreft alle onderstaande uitingen, ongeacht of deze op het forum, in verband met uitoefening van werkzaamheden namens Me to We, danwel in de privéfeer of in welke andere omstandigheid dan ook plaatsvinden.

– Verbale bedreiging en/of intimiderend taalgebruik via het forum en via email, telefoon en/of enig ander kanaal;
– Fysieke bedreiging;
– Provocerend/ intimiderend gedrag;
– Bedreiging en intimidatie via derden.

Bij dergelijke uitingen zal de betreffende gebruiker direct geblokkeerd worden. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Daarnaast wordt er beoordeeld of er aangifte van bedreiging zal worden gedaan bij de politie zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.